Ruby on Rails best practices

Best practice nói nôm na dễ hiểu là cách viết, trình bày code của mình làm sao cho đep, gọn gàng,… và đặc biệt là dễ tái sử dụng. Trong bài này tôi sẽ nêu 1 vài ý kiến cá nhân về việc viết code Ruby on Rails như thế nào cho hợp lý mà các bạn Junior hoặc Low-Mid developer nên lưu ý và có thể học theo.

Posted in TechnologyTagged , , ,

Build Ruby on Rails app với Docker Compose

Docker sẽ giúp workflow đơn giản hơn chút, deploy production cũng trở nên dễ dàng hơn. Làm việc với Container sẽ có 1 vài lợi ích sau. Nhưng mà Container là gì? Nói nôm na dễ hiểu Docker đóng gói tất cả những thứ cần thiết để chạy app như mã code, thư viện, file system,… thành 1 Container, giống giống như cái máy tính vậy.

Posted in TechnologyTagged , , , , ,