Ruby on Rails best practices

Best practice nói nôm na dễ hiểu là cách viết, trình bày code của mình làm sao cho đep, gọn gàng,… và đặc biệt là dễ tái sử dụng. Trong bài này tôi sẽ nêu 1 vài ý kiến cá nhân về việc viết code Ruby on Rails như thế nào cho hợp lý mà các bạn Junior hoặc Low-Mid developer nên lưu ý và có thể học theo.

Posted in TechnologyTagged , , ,