Về Omatsuri.blog

Omatsuri.blog được viết và minh họa bởi Nguyễn Tùng và có sử dụng hình ảnh từ nhiều nguồn khác nhau. Tiếp tục được sự ủng hộ của những người quan tâm, yêu thích và muốn tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản (Để tham gia cùng chúng tôi xin vui lòng gửi email đến nguyeentung@gmail.com)

Trang web này chủ yếu mong muốn giới thiệu những hoạt động văn hóa, các lễ hội của Nhật Bản đến với mọi người. Sau này có thêm chủ đề mới là Yokai và những câu chuyện dân gian của Nhật Bản.

Mỗi bài viết của trang web sẽ giới thiệu đến các bạn thông tin của một lễ hội, thời điểm diễn ra, nơi tổ chức,… tất cả các thông tin của lễ hội đó mà chúng tôi có thể tìm được.

Các mục trên trang web này được trình bày ở định dạng sau:


Cách viết tên lễ hội bằng tiếng Nhật
(được viết bằng hiragana, katanana hay kanji)

Tên phiên âm: bản dịch tên tiếng anh của Tên lễ hội (lưu ý rằng đây không phải là tên tiếng anh)

Nơi tổ chức: nơi diễn ra các sự kiện liên quan của lễ hội

Thời gian: thời gian diễn ra lễ hội hằng năm (lưu ý rằng thời gian diễn ra được đề cập trong bài viết không có nghĩa là thực tế sẽ diễn ra lễ hội đó)

Các hoạt động: miêu tả những hoạt động văn hóa, vui chơi có thể có trong lễ hội.

Lịch sử: nguồn gốc lịch sử của lễ hội đó.