Giới thiệu về Rails Action Cable

Rails Action Cable – một công nghệ mới trong Rails giúp cho việc thực hiện realtime communication trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Posted in TechnologyTagged , , , , ,