Build Ruby on Rails app với Docker Compose

Docker sẽ giúp workflow đơn giản hơn chút, deploy production cũng trở nên dễ dàng hơn. Làm việc với Container sẽ có 1 vài lợi ích sau. Nhưng mà Container là gì? Nói nôm na dễ hiểu Docker đóng gói tất cả những thứ cần thiết để chạy app như mã code, thư viện, file system,… thành 1 Container, giống giống như cái máy tính vậy.

Posted in TechnologyTagged , , , , ,