Git: merge – rebase và những lưu ý

Sau một vài năm sử dụng Git, tôi càng ngày càng “lún sâu” vào Git commands (không phải xài git bằng command line). Trong quá trình làm việc với các team đông anh em, tôi tìm thấy lệnh git rebase. Khá hay và ngay lập tức tôi áp dụng nó vào đời sống coding của […]

Posted in TechnologyTagged , , , , ,