Zsh plugin hay và hữu ích trên Github

Bộ sưu tập plugins Awesome Zsh plugins có rất nhiều plugin rất hữu ích, giúp cho các bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian gõ command line. Bộ plugin được thực hiện từ năm 2018 cho đến nay, vẫn liên tục cập nhật mới. Trong bài viết này tôi sẽ chọn lọc ra 1 số […]

Posted in TechnologyTagged , ,